Skip to content

Gwlad

Gwlad

cefngwlad Cymru

Cyfraddau cyfnewid a’r diweddaraf am Gynllun y Taliad Sylfaenol 2015

Byddwch yn derbyn dau daliad eleni. Bydd y taliad cyntaf tua 70 i 80% o gyfanswm eich hawliad. Rydym yn bwriadu talu hwn i’r rhan fwyaf o ffermwyr yn ystod mis Rhagfyr.

Darllenwch y stori'n llawn

Dechrau arni gyda Thaliadau Gwledig Cymru Ar-lein

Mae canllawiau newydd ar gael i esbonio sut i gofrestru a chychwyn eich cyfrif Taliadau Gwledig Cymru Ar-lein.

Darllenwch y stori'n llawn

Bioddiogelwch

Bioddiogelwch yw’n cam cyntaf i warchod ein ffermydd rhag clefydau heintus. Dylai fod yn rhan o drefn arferol o fyd ffermio er mwyn sicrhau bod eich anifeiliaid yn iach ac yn gwneud y gorau o’ch cynnyrch.

Darllenwch y stori'n llawn

Storiau EraillCofrestru ar gyfer RPW Ar-lein

Mater hawdd a chyflym i ffermwyr yw cofrestru ar RPW Ar-lein. Mae’r fideo’n dangos beth sydd angen ei wneud.

Dolenni perthnasol

Rhifau gynt o gylchgrawn pob yn ail mis Llywodraeth Cymru i fusnesau fferm a choedwigaeth, a phawb efo ymglymiad ac amaeth a chefn gwlad Cymru.
Gwlad ar-lein yw’r wefan newydd i gael yr wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru am ffermio a materion gwledig.
Cewch y diweddariadau newydd o Gwlad gan ymgofrestru i'n cylchlythyr