Skip to content

Gwlad

Gwlad

Ffermwr llaeth Aled Jones, aelod o Dasglu Llaeth Llywodraeth Cymru.

Agrisgôp . . . newid ffordd o feddwl

Cafodd aelodau o grwpiau Agrisgôp Cyswllt Ffermio o Fôn i Fynwy eu llongyfarch am eu llwyddiannau gan Rebecca Evans, y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, mewn achlysur dathlu diweddar ar Faes y Sioe Fawr.

Darllenwch y stori'n llawn.

Cynhadledd Ffermio Cymru 2015 - Gweledigaeth ar gyfer y dyfodol

Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans, yn cyraedd y gynhadledd gyda Stephen James, Llywydd NFU Cymru a cyn lywydd yr FUW bellach, Emyr JonesCyflwynodd Rebecca Evans, y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, weledigaeth ar gyfer dyfodol amaeth yng Nghymru gerbron 180 o gynrychiolwyr yng Nghynhadledd Ffermio Cymru yn Llanelwedd fis diwethaf.

Darllenwch y stori'n llawn

Glastir yn mynd o nerth i nerth

cefngwladMae Glastir yn cyrraedd sawl carreg filltir eleni. Mae mwy o ffermwyr yn cymryd rhan yn y cynllun Glastir Sylfaenol nag sydd wedi cymryd rhan mewn unrhyw gynllun amaeth-amgylcheddol arall yng Nghymru.

Darllenwch y stori'n llawn

Storiau EraillLlenwi a chyflwyno'ch Ffurflen Cais Sengl 2015

Mae Ffurflen Cais Sengl 2015 ar-lein ar gael nawr i ffermwyr. Mae’n hawdd ei llenwi a bydd yn eich helpu i osgoi camgymeriadau cyffredin. Mae’r fideo’n dangos i chi sut mae’n gweithio.

Dolenni perthnasol

Rhifau gynt o gylchgrawn pob yn ail mis Llywodraeth Cymru i fusnesau fferm a choedwigaeth, a phawb efo ymglymiad ac amaeth a chefn gwlad Cymru.
Gwlad ar-lein yw’r wefan newydd i gael yr wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru am ffermio a materion gwledig.
Cewch y diweddariadau newydd o Gwlad gan ymgofrestru i'n cylchlythyr