Skip to content

Gwlad

Gwlad

Mae’r ymgynghoriad hwn yn cyflwyno cynigion ar gyfer fframwaith strategol ar gyfer Amaethyddiaeth Cymru.

Fframwaith Strategol ar gyfer Amaethyddiaeth Cymru

Mae’r ymgynghoriad hwn yn cyflwyno cynigion ar gyfer fframwaith strategol ar gyfer Amaethyddiaeth Cymru.

Darllenwch y stori'n llawn.

Ymgynghoriad ar Gynllun y Taliad Sylfaenol

adeiladau fferm a defaid mewn caeYmgynghoriad ar Gynllun y Taliad Sylfaenol Mae’r cyfnod ymgynghori yn para tan 23 Mehefin. Yn dilyn canlyniad yr adolygiad barnwrol ar rostiroedd, mae Llywodraeth Cymru wedi dechrau proses ymgynghori ar opsiynau/cynigion amgen ar gyfer gweithredu Cynllun y Taliad Sylfaenol.

Darllenwch y stori'n llawn

Rhedeg eich busnes fferm yn fwy effeithlon – hogi’ch sgiliau cyfrifiadurol

Yn ôl Gwyn Williams, ffermwr o Sir Frycheiniog, sydd yma gyda’i gydgysylltydd Cyswllt Ffermio rhanbarthol Chris Davies, mae ei sgiliau cyfrifiadurol newydd wedi arbed arian ac amser iddo.Mae ffermwr da byw o Gymru’n dweud ei fod yn rhedeg ei fusnes yn fwy effeithlon ar ôl mynychu gweithdy sgiliau cyfrifiadurol sy’n cael ei ariannu’n llawn gan Cyswllt Ffermio.

Darllenwch y stori'n llawn

Storiau EraillLlenwi a chyflwyno'ch Ffurflen Cais Sengl 2015

Mae Ffurflen Cais Sengl 2015 ar-lein ar gael nawr i ffermwyr. Mae’n hawdd ei llenwi a bydd yn eich helpu i osgoi camgymeriadau cyffredin. Mae’r fideo’n dangos i chi sut mae’n gweithio.

Dolenni perthnasol

Rhifau gynt o gylchgrawn pob yn ail mis Llywodraeth Cymru i fusnesau fferm a choedwigaeth, a phawb efo ymglymiad ac amaeth a chefn gwlad Cymru.
Gwlad ar-lein yw’r wefan newydd i gael yr wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru am ffermio a materion gwledig.
Cewch y diweddariadau newydd o Gwlad gan ymgofrestru i'n cylchlythyr