Skip to content

Gwlad

Gwlad

Prosser, Powell a Mary James ar fferm y teulu ger y Drenewydd

Blaengynllunio a gwella effeithlonrwydd yn talu ar ei ganfed

Mae’r teulu James o fferm Upper Black Hill yn Nolfor, ger y Drenewydd, yn disgrifio eu hunain fel partneriaeth fferm deulu draddodiadol, ac eto mae eu hymagwedd at ehangu a gwella effeithlonrwydd eu busnes yn flaengar ac effeithiol.

Darllenwch y stori'n llawn

Cynllun y Taliad Sylfaenol: diweddariad pwysig ar daliadau

defaidEleni, mae symud o Gynllun y Taliad Sengl i Gynllun y Taliad Sylfaenol wedi gwneud pethau’n fwy cymhleth i’r ffermwr a’r swyddogion yn ein Swyddfeydd Adrannol sy’n prosesu Ffurflenni y Cais Sengl.

Darllenwch y stori'n llawn

Peidiwch â dysgu am ddiogelwch drwy ddamwain

Rhys LewisYn 2014/15, cofnodwyd 33 o anafiadau angheuol i weithwyr amaethyddol yng Nghymru a Lloegr – cyfradd o 9.12 farwolaethau i bob 100,000 o weithwyr, yr un fath â’r cyfartaledd o 33 o farwolaethau yn y pum mlynedd diwethaf, ond, yn anffodus, cynnydd o gymharu â’r 27 o farwolaethau a gofnodwyd yn 2013/14.

Darllenwch y stori'n llawn

Storiau EraillLlenwi a chyflwyno'ch Ffurflen Cais Sengl 2015

Mae Ffurflen Cais Sengl 2015 ar-lein ar gael nawr i ffermwyr. Mae’n hawdd ei llenwi a bydd yn eich helpu i osgoi camgymeriadau cyffredin. Mae’r fideo’n dangos i chi sut mae’n gweithio.

Dolenni perthnasol

Rhifau gynt o gylchgrawn pob yn ail mis Llywodraeth Cymru i fusnesau fferm a choedwigaeth, a phawb efo ymglymiad ac amaeth a chefn gwlad Cymru.
Gwlad ar-lein yw’r wefan newydd i gael yr wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru am ffermio a materion gwledig.
Cewch y diweddariadau newydd o Gwlad gan ymgofrestru i'n cylchlythyr