Skip to content

Gwlad

Gwlad

Ar 4 Mehefin, bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal Cynhadledd Ffermio Cymru 2015 ar faes y Sioe Fawr, Llanelwedd.

Cynhadledd Ffermio Cymru 2015

Ar 4 Mehefin, bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal Cynhadledd Ffermio Cymru 2015 ar faes y Sioe Fawr, Llanelwedd.

Darllenwch y stori'n llawn.

Ymgynghoriad ar Gynllun y Taliad Sylfaenol

adeiladau fferm a defaid mewn caeYmgynghoriad ar Gynllun y Taliad Sylfaenol Mae’r cyfnod ymgynghori yn para tan 23 Mehefin. Yn dilyn canlyniad yr adolygiad barnwrol ar rostiroedd, mae Llywodraeth Cymru wedi dechrau proses ymgynghori ar opsiynau/cynigion amgen ar gyfer gweithredu Cynllun y Taliad Sylfaenol.

Darllenwch y stori'n llawn

Rhedeg eich busnes fferm yn fwy effeithlon – hogi’ch sgiliau cyfrifiadurol

Yn ôl Gwyn Williams, ffermwr o Sir Frycheiniog, sydd yma gyda’i gydgysylltydd Cyswllt Ffermio rhanbarthol Chris Davies, mae ei sgiliau cyfrifiadurol newydd wedi arbed arian ac amser iddo.Mae ffermwr da byw o Gymru’n dweud ei fod yn rhedeg ei fusnes yn fwy effeithlon ar ôl mynychu gweithdy sgiliau cyfrifiadurol sy’n cael ei ariannu’n llawn gan Cyswllt Ffermio.

Darllenwch y stori'n llawn

Storiau EraillLlenwi a chyflwyno'ch Ffurflen Cais Sengl 2015

Mae Ffurflen Cais Sengl 2015 ar-lein ar gael nawr i ffermwyr. Mae’n hawdd ei llenwi a bydd yn eich helpu i osgoi camgymeriadau cyffredin. Mae’r fideo’n dangos i chi sut mae’n gweithio.

Dolenni perthnasol

Rhifau gynt o gylchgrawn pob yn ail mis Llywodraeth Cymru i fusnesau fferm a choedwigaeth, a phawb efo ymglymiad ac amaeth a chefn gwlad Cymru.
Gwlad ar-lein yw’r wefan newydd i gael yr wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru am ffermio a materion gwledig.
Cewch y diweddariadau newydd o Gwlad gan ymgofrestru i'n cylchlythyr