Skip to content

Gwlad

Gwlad

Meirion Jones a Iwan Poulton

Rhannu’r llwyth gwaith, ysgafnhau’r pwysau – menter ar y cyd yn talu ar ei chanfed

Mae Meirion ac Ann Jones wedi ymroi’r deugain mlynedd diwethaf i ddatblygu eu fferm fynydd 700 erw, Tŷ Llwyd ger Llanwrda yn Sir Gâr, sydd wedi bod yn nwylo’r teulu ers tair cenhedlaeth.

Darllenwch y stori'n llawn

Wedi dechrau eich SAF 2016 eto?

Dim ond ar-lein y gallwch chi gyflwyno Ffurflen y Cais Sengl (SAF) 2016, ac mae ar gael ar Taliadau Cymru Ar-lein nawr.

Darllenwch y stori'n llawn

EIDCymru

Ar 18 Ionawr 2016, aeth EIDCymru, system cofnodi electronig symudiadau defaid Cymru, yn fyw.

Darllenwch y stori'n llawn

Storiau EraillBrasfapiau

Sut i ychwanegu Brasfap.

Dolenni perthnasol

Rhifau gynt o gylchgrawn pob yn ail mis Llywodraeth Cymru i fusnesau fferm a choedwigaeth, a phawb efo ymglymiad ac amaeth a chefn gwlad Cymru.
Gwlad ar-lein yw’r wefan newydd i gael yr wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru am ffermio a materion gwledig.
Cewch y diweddariadau newydd o Gwlad gan ymgofrestru i'n cylchlythyr